MINNA - mångfald i närnatur

MINNA står för Mångfald i närnatur, och är ett forsknings- och utvecklingsprogram om biologisk mångfald och närnaturens sociala värden, koordinerat av Centrum för biologisk mångfald (CBM).

Nätverkets mål har varit att utgöra en plattform för samverkan mellan forskare och praktiker inom kommuner och statliga verk samt organisationer med intresse för frågor som rör närnatur, och programmet ska vara ett viktigt stöd för alla dessa i deras verksamhet. MINNAs ambition har också varit att lyfta fram betydelsen av en rik närnatur för rekreation och folkhälsa, för boendemiljö och livskvalitet, för integration och jämlikhet, samt för arbetet för ett hållbart samhälle.

MINNA tackar för sig
Efter fem år, sju workshops och ett flertal publikationer, avslutas MINNA formellt och tackar alla som medverkat och bidragit inom projektet. MINNAs hemsida kommer att finnas kvar framöver, med bland annat anteckningar från de workshops som hållits.

Läs mer »

Exkursion till ArriesjönNy bok från MINNA: Närnaturens mångfald
Området kring Arriesjön sydost om Malmö har stått i centrum för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring närnaturens mångfald, koordinerat av MINNA. Projektet sammanfattas i boken "Mångfald i närnatur - planering och brukande av Arriesjöns strövområde".

Läs mer »

 

Exkursion till ArriesjönAtt forska om närnaturen: Arrieprojektet och mångfalden.
Den 6 maj 2009 anordnade MINNA en heldag om Arrieprojektet. Vid ett seminarium på Malmö högskola presenterades forskningsprojektet om närnaturen kring Arriesjön, och en ny bok som sammanfattar projektet. På eftermiddagen åkte deltagarna ut på en blåsig exkursion till Arriesjöns strövområde.

Läs mer och se bilder »

En hållbar stad är stad med natur
En utspridd stad är inte bra för miljön. Den förtätade staden berövas å andra sidan sina viktiga "mellanrum". Hållbar utveckling kräver att vi luckrar upp gränsen mellan stad och natur, skriver Ebba Lisberg Jensen i en artikel i UNT den 2 nov 2008. »

Nätverk av små grönområden bevarar städers artrikedom. En studie från Stockholms universitet visar att sammanhängande nätverk av små grönområden kan för många djurarter ha stor betydelse, inte minst i urbana och exploaterade områden. »

 

AKTUELLT

NYHETSARKIV


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-14 | Kontakt

Opencube