MINNA hälsar välkommen till en vårdag på temat

Att forska om närnaturen:
Arrieprojektet och mångfalden

MINNA-dag på Malmö högskola 6 maj

I samverkan med nätverket MINNA startades 2006 ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om det nyinrättade Arriesjöns strövområde sydost om Malmö. Projektet Mångfald i närnatur – i dagligt tal Arrieprojektet – är nu avslutat och har bland annat resulterat i en bok som nyligen blivit klar. De forskare som deltagit i projektet kommer under 6 maj att berätta om sitt arbete och sina resultat med fokus på temat: Att forska om närnaturen.

Under dagen kommer det också finnas möjlighet att köpa boken Närnaturens mångfald: Planering och brukande av Arriesjöns strövområde (Red. Per Hillbur) till reducerat pris. MINNA-dagen är ett samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald på SLU, Urbana studier på Malmö högskola samt Studiefrämjandet i Lund.

Välkommen till vad vi hoppas ska bli en intressant och inspirerande dag om närnaturens mångfald. Exkursion ingår som alltid med MINNA!

Datum: 6 maj 2009
Plats: Malmö högskola, Västra hamnen, Ubåtshallen sal 401 och Arriesjöns strövområde
Pris: 300 kr (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe + bussresa ingår)

pdf-fil Inbjudan och program som pdf-fil

word-fil Anmälningsblankett. Fyll i och maila till ulf.lundwall@studieframjandet.se

Program (med reservation för mindre ändringar)

9.00 - 9.30 Samling vid sal 401, Ubåtshallen

9.30 - 9.35 Ulf och Ebba hälsar välkommen
9.35 - 10.00 Inledning Urban Emanuelsson CBM
10.00 - 10.25 Projektledare Per Hillbur om Arrieprojektet

10.30 - 11.00 Kaffepaus

11.00 - 11.25 Pernilla Ouis om utvecklingsplanen och integrationsarbetet
11.25 - 11.50 Ebba Lisberg Jensen om ekologisk läskunnighet och samrådsmöten

12.00 Avfärd med buss till Arrie
Under bussturen via MAS och Ystadvägen: Per Eliasson guidar och berättar om grusets väg och om grustagets historia.

12.45 -13.15  Picknick-lunch i Arrie
13.45 Anna Broström berättar om Arries geologi
14.15 Mats Gyllin om den biologiska mångfalden i Arrie

15.00 Hemfärd från fabriksbyggnaden i Arrie
15.30 Kaffe serveras
15.30 -16.30 Slutdiskussion
16.30 Avslutning

Anmälan mailas till Ulf Lundwall, Studiefrämjandet, e-post ulf.lundwall@studieframjandet.se senast den 29 april kl 13:00. För annan information, kontakta MINNA-koordinator Ebba Lisberg Jensen, e-post ebba.lisberg.jensen@mah.se eller tfn 040-665 70 91.MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-04-27 | Kontakt

Opencube