I Minnas anda: Lunds kommun satsar på upplysning om närnatur

I Lunds kommun har man satsat rejält på att upplysa om närnaturen. I skriften Natur för alla i och omkring Lund har Katarina Månsson och Per Blomberg tillsammans med en redaktionsgrupp satt samman en guide till 39 platser eller områden som ligger inom 30 minuters färd från Lund - en del av dem faktiskt inom Lund. Guiden ger en övergripande bild av varje plats, information om kollektiva transporter, om tillgängligheten till och i området, samt innehåller symboler för toaletter, kaféer, vindskydd, fiske, pulkåkning och badmöjligheter, bland annat.

På varje ställe tipsas om vad som kan vara intressant för besökaren att titta efter i närnaturen: Fågelarter, blommor, kulturlandskap, geologi, insekter etc. Varje utflyktsmål illustreras med en karta över möjliga stigar att gå längs. Alla platser beskrivs också på engelska. Guiden, som tryckts i några tusen exemplar, är plastad i ringpärm och innehåller en översiktskarta, delas ut gratis på bibliotek och via kommunen.   

Vi gratulerar Lund till en mycket fin närnaturguide och hoppas att fler kommuner tar efter!

Ebba Lisberg Jensen, Minnakoordinator


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube