Seminarium om deltagande-metoder

CBM-seminarium om deltagande-metoder för natur- och kulturmiljövärden i samhällsplanering:

Tid:Torsdag 8 maj kl 13.00
Plats: Wahlbergsalen (på Naturicum, Bäcklösavägen 10, Uppsala.)

Chia-Jung Wu, Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH talar om "Participatory Mapping in Planning Context: The Case study of Ostlänken"

Chia-Jung har tidigare arbetat med deltagande-kartering i Taiwan, men presenterar nu en studie vid Ostlänken (ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping). Studien gjordes med koppling till CBMs forskningsprogram Include. Vid seminariet deltar också Karolina Isaksson vid samma institution. Seminariet är på engelska.

Välkommen!


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube