Kontakt

J-O Helldin och Ebba Lisberg Jensen har varit koordinatorer för Minna fram till 2009 och fortsätter gärna som kontaktpersoner kring frågor om närnatur och biologisk mångfald:

Ebba Lisberg Jensen >
Centrum för biologisk mångfald
Miljövetenskap, Malmö högskola
205 06 Malmö
Tel 040-665 70 91
0702-17 18 28
ebba.lisberg.jensen@ts.mah.se

J-O Helldin >
Centrum för biologisk mångfald
Bäcklösavägen 10
Box 7007
750 07 Uppsala
Tel 018-67 27 07
j-o.helldin@cbm.slu.se

Frågor om webbplatsen kontakta webbmaster.


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-14 | Kontakt

Opencube