Litteratur

Här finns tips på litteratur med anknytning till MINNAS frågeställningar och arbetsområden:

Referenser >

Närnaturens mångfald – planering och brukande av Arriesjöns strövområde
Området kring Arriesjön sydost om Malmö har stått i centrum för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring närnaturens mångfald, koordinerat av MINNA. Läs mer »

Malmö högskola, 2009. Per Hillbur (red.)
250 sidor.
Boken kan köpas från Holmbergs förlag, se http://webshop.holmbergs.se

Gå ut min själ
- forskningsöversikt om hälsoeffekter av utevistelser i närnatur

Ebba Lisberg Jensen
Folkhälsoinstitutet, 2008
Ladda ner som pdf>
Läs mer / beställ >

 

Med andra ögon. Naturmöten med invandrare.
Yusra Moshtat
Naturvårdsverket, 2008
Ladda ner som pdf >
Beställ >

 

Grönare städer.
Biomångfald och grönstruktur.
Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald.
Säljes via Naturskyddsföreningen >

 

 

Bostadsnära natur.
Inspiration och vägledning.
Boverket, 2007.
Läs mer / beställ >

 

Närnaturboken.
Idéer för att utveckla biologisk mångfald.
Isak Isaksson och Ulf Lundwall.
Naturskyddsföreningen och Centrum för biologisk mångfald, 2006.
Läs mer / beställ >

 

 

Biodiverse nr 4 2005
Tema närnatur.

 

 

 


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-14 | Kontakt

Opencube