Om oss

Ebba Lisberg Jensen är förutom koordinator på MINNA även forskare och lärare på Urbana studier, Malmö högskola. Hon har disputerat i humanekologi och intresserar sig för alla aspekter av människans förhållande till och beroende av naturen. Hennes avhandling fokuserade på begreppet biologisk mångfald i skogsbruksdebatten. Senare har hon arbetat med sociala aspekter av slutförvaring av kärnbränsle, med hormoslyrbesprutning i skogen, samt med frågor om närnatur och naturbruk i Skåne. Idag studerar hon invandrares friluftsliv, friluftsvanor och kunskap om närnaturen i Malmöregionen. Ebba tar gärna emot tips på nya ämnen för workshops.''

J-O Helldin arbetar på Centrum för biologisk mångfald, där han utöver arbetet med MINNA också är programchef för forskningsprogrammet Include, som fokuserar på hur vägar och järnvägar påverkar natur- och kulturmiljövärden. J-O är ekolog, med inriktning mot vilt. Hans nuvarande forskning handlar dels om ekologiska effekter av vägar och trafik (trafikdödlighet, vägar som barriärer, bullerstörning på fåglar), dels om biologisk mångfald i traditionella odlingslandskap.

 


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube