Projekt

Nätverket MINNA har trådar i olika forskningssfärer och offentlig verksamhet som förbättrar tillgången på bra rekreationsnatur och livsmiljöer för biologisk mångfald.

Arrie Dammar

I skåne pågår ett arbete med att restaurera en nedlagd sandtäkt till ett attraktivt rekreationsområde.

MINNA driver ett restaureringsprojekt i en nedlagd sandtäkt i Skåne. Målet är att skapa ett attraktivt rekreationsområde i en vattenrik miljö. Projektet är ett samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald, Malmö högskola, SLU, Lunds universitet och Region Skåne.

Arriesjön ligger i ett hårdexploaterat område utanför Malmö. Slättlandskapet är fattigt på naturmiljöer och rekreationsytor. Det finns ett stort behov av att skapa attraktiva områden för rekreation och biologisk mångfald.

Se bildspelet om Arrie >

Närnaturguiderna

Projekt Närnaturguider pågår mellan 2004 och 2006 och är ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening med stöd från statliga Friluftsrådet. Vi utbildar närnaturguider som inspirerar människor att upptäcka den natur som finns där de bor. Närnaturguiderna förmedlar kunskap om och känsla för naturen - i naturen.

Läs mer...

Naturmöten med invandrare

En växande del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund. Det är av flera anledningar viktigt att nå den gruppen med information om natur och miljö.

Läs mer...

Får man grilla här?

Kulturell mångfald möter biologisk mångfald

Det handlar om allemansrätten och hur det gick till när människor i Sverige började använda naturen för friluftsliv.
Här presenteras också personliga berättelser och bilder som visar människors möten med, och tankar kring naturen.

Läs mer...


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube