Workshops

Minna har regelbundet anordnat workshops och mötesplatser kring närnaturfrågor.

Tidigare workshops

6 maj 2009, Malmö:
Att forska om närnaturen: Arrieprojektet och mångfalden

28 nov 2007, Örebro:
Städernas biologiskt rika grönområden

13 april 2007, Kristianstad:
Ekologisk läskunnighet - lyx eller nödvändighet?

24 okt 2006, Botkyrka:
Nyttan av både ett humanistiskt och naturvetenskapligt perspektiv
på biologisk mångfald för naturvården

2 mars 2006, Göteborg:
Praktik och forskning i närnatur

1 dec 2005, Malmö:
Praktik och forskning i närnatur

22 sep 2005, Lund:
Workshop som uppstart för MINNA

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2009-10-23 | Kontakt

Opencube