Workshop som uppstart
den 22 september 2005 i Lund
Mångfald i Närnatur - MINNA

Ett forsknings- och utvecklingsprogram om biologisk mångfald och närnaturens sociala värden

Den 22 september anordnar CBM en workshop som en uppstart för Mångfald i närnatur (MINNA) ett forsknings- och utvecklingsprogram om biologisk mångfald och närnaturens sociala värden. Denna workshop riktar sig till avnämare och forskare som varit med om vårens möten och/eller är intresserade av någon av programmets huvudfrågeställningar. Där kommer ett förslag till plattform, inskickade ansökningar och vidare planer att presenteras. Workshopens tyngdpunkt kommer att ligga på programmets huvudfrågeställningar vilka ska bearbetas i ett antal diskussionsgrupper. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att knyta nya kontakter och tillsammans formulera tankar kring konkreta projekt. Anmälningsblankett finns på länken nedan.

Tid: kl.10.00-17.00
Plats: Centrum för Geobiosfärsvetenskap, Lunds Universitet, Sölvegatan 10, sal 111
Karta >

Program >

 

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube