Praktik och forskning i närnatur
1 december 2005 i Malmö

Workshop anordnad av MINNA, Centrum för biologisk mångfald och Naturvårdsatsningen, Hållbar Utveckling Skåne

Den 1 december anordnar CBM i samarbete med Hållbar Utveckling Skåne en workshop om praktik och forskning i närnatur. Denna workshop riktar sig till avnämare och forskare som arbetar med närnatur. Deltagarna inbjuds att presentera pågående och framtida utvecklings- eller forskningsprojekt om närnatur i posterform.

Dagen inleds med en serie föredrag av forskare och avnämare om olika aspekter på närnatur, såsom hållbar utveckling, hälsa, integration, naturvägledning, och fysisk planering. För att göra dessa vida begrepp mer konkreta knyts föredragen till en fallbeskrivning av ett specifikt närnaturområde som exempel. Workshopens tyngdpunkt kommer att ligga på deltagarnas posterpresentationer som sedan diskuteras i grupper.

Exempel: Arrie Dammar >

Förhoppningen är att detta ska inspirera till att generera nya utvecklings- och forskningsprojekt. Tvär- och mångvetenskaplig ansats uppmuntras. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att knyta nya kontakter och tillsammans formulera tankar kring konkreta projekt.

Anmälan ska innehålla en halvsidas sammanfattning av projektpresentationen. Anmälningsblankett finns på länken nedan. Öppna dokumentet och skriv ut det eller e-posta till minna@cbm.slu.se
Sista dag för anmälan är 22 november.
Tid : kl.10.00-17.00
Plats : Malmö Högskola i Malmö

Karta >
Program >
Anmälningsblankett >

 

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube