Praktik och forskning i närnatur
2 mars 2006 i Göteborg

Workshop anordnad av MINNA, Centrum för biologisk mångfald i samarbete med Handelshögskolan och Botaniska Institutionen, Göteborgs Universitet

Den 2 mars anordnar CBM i samarbete med Handelshögskolan och Botaniska institutionen vid Göteborgs Universitet en workshop om praktik och forskning i närnatur. Denna workshop riktar sig till praktiker och forskare som arbetar med närnatur. Deltagarna inbjuds att presentera pågående och framtida utvecklings- eller forskningsprojekt om närnatur i posterform.

Dagen inleds med exempel på pågående utvecklingsprojekt i närnatur med inriktning på någon av aspekterna hållbar utveckling, hälsa, integration, naturvägledning, och fysisk planering. Workshopens tyngdpunkt kommer att ligga på deltagarnas posterpresentationer som sedan diskuteras i grupper.

Förhoppningen är att detta ska inspirera till att generera nya utvecklings- och forskningsprojekt. Tvär- och mångvetenskaplig ansats uppmuntras. Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att knyta nya kontakter och tillsammans formulera tankar kring konkreta projekt.

Anmälan ska innehålla en halvsidas sammanfattning av projektpresentationen. Anmälningsblankett finns på länken nedan. Öppna dokumentet och skriv ut det eller e-posta till minna@cbm.slu.se
Sista dag för anmälan är 21 februari.
Tid : kl.10.00-17.00
Plats : Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1

Karta >
Program >
Anmälningsblankett >

 

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube