Ekologisk läskunnighet
- lyx eller nödvändighet?

13 april 2007 i Kristianstad
Workshop anordnad av MINNA, Mångfald i Närnatur, i samarbete med Kristianstad högskola

Ofta hävdas att allmänhetens kunskaper om naturen blir allt sämre. Somliga menar till och med att en naturanalfabetism håller på att breda ut sig i befolkningen. Är detta sant? Vad innebär det i så fall? På vårens MINNA-workshop kommer vi att belysa och diskutera värdet av motsatsen till naturanalfabetism, den ekologiska läskunnigheten . Vad innebär det att känna igen olika arter? Bidrar en sådan kännedom till att man känner sig bättre förankrad i närnaturen och i sin hembygd? Ligger ekologisk läskunnighet till grund för förståelse för naturvårdsfrågor och miljöengagemang? Hur väcks barns och vuxnas nyfikenhet på naturen? Vilka svårigheter och motstånd möter utepedagoger och naturlärare? Det och många andra frågor kommer att diskuteras.

Som vanligt ligger fokus på mångfald i närnatur, och som vanligt vill vi inom MINNA se till att forskare och praktiker möts och kan utbyta erfarenheter och få nya stimulerande perspektiv. Efter lunch blir det guidad exkursion i Vattenriket som ligger precis intill högskolan.

Välkommen!

 Program >

Bilder från workshopen

workshop workshop

workshopworkshop

workshopworkshop

workshopworkshop

workshopworkshop

workshopworkshop

workshopworkshop

workshop

 

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube