28 november 2007, Örebro

MINNA-workshop på temat 
Städernas biologiskt rika grönområden

Läs rapport från workshopen i Biodiverse 2/2008 >

Närnaturens fåglar, djur och växter är viktiga för stadens innevånare. Staden är en potentiell guldgruva för både naturvårdare och allmänhet. Svenska städer innehåller lika mycket skog som alla Sveriges skyddade skogar sammanlagt, och är i en internationell jämförelse biologiskt rika. Men förtätningstrenden hotar många grönområden. Hur bevarar och skapar vi naturvärden i tätortsnaturen? Hör om aktuell forskning, se ett av Sveriges finaste tätortsnära naturvårdsprojekt, och var med och diskutera kring den tätortsnära naturens roll i naturvården och dess utveckling!

Plats : Naturens hus, Oset-Rynningevikens naturreservat i Örebro (mitt i Vattenparken intill Rynningeviken)

Program

 • 9.30 - 10.00 Registrering och välkomstkaffe
 • 10.00 Introduktion Ebba Lisberg Jensen och J-O Helldin (MINNAs koordinatorer)
 • 10.10 Fredrik Persson Kommunfullmäktige i Örebro berättar om den politiska arbetet bakom naturreservat Oset-Rynningeviken
 • 10.20 Marcus Hedblom, Inst för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, nyligen uppmärksammad för sin avhandling om fåglar och fjärilar i svensk tätortsnära natur. Kvantitet och kvalitet på grönområden i städer: Hur påverkas biologisk mångfald och fysisk planering
 • 11.00 Mats Wirén Gatukontoret i Malmö. Inspiration och hinder: Det praktiska genomförandet av naturåtgärder i stadsmiljö
 • 11.40 Mats Rosenberg, Örebros kommunekolog och pristagare till Änglamarkspriset. Presenterar arbetet med att förvandla en gammal soptipp och industriområde till ett grönskande naturreservat och våtmarker
 • 12.20 Lunch
 • 13.10 Exkursion i Örebros naturreservat Oset-Rynningeviken, förvandlad soptipp och industriområde
 • 14.15 Återsamling
 • 14.20 Gruppdiskussion (med kaffe): "Hur bevarar vi städernas gröna mångfald?"
 • 15.15 -16.00 Sammanfattning och avslutning

Program för utskrift >

Tidigare workshops

Malmö 090506 Örebro 071128 Kristianstad 070413 Botkyrka 061024 Göteborg 060302 Malmö 051201 Lund 050922


MINNA - Mångfald i närnatur | Centrum för biologisk mångfald | Uppdaterad 2008-10-22 | Kontakt

Opencube